EST

Väikeste viikingite järveretk

Värskeid õuesõppe programmid Turmal leiab Jõe- ja Järvehuntide kodulehelt

Programmi eesmärgid: 
Õppida järveelustikku tundma 
 
Sihtgrupp:  lasteaed, 1. - 9. klass 
Grupi suurus: kuni 30 last 
Ajaline kestus: 1,5-2 tundi 
Programmi läbiviija: 2 juhendajat 
Hind: 150-200€ (vastavalt kestusele) 
Kontakt: joehundid@gmail.com, Karoliina Juurik 53401033, FB: Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia

Sisu kirjeldus: 
Teoreetiline pool programmist viiakse läbi viikingilaevaga Turm järvel sõites: 
mage vesi vs soolane vesi 
ülevaade järvedest, nende kujunemisest ja tähtsusest inimesele läbi aegade
järve elustik, üldülevaade (kalad, putukad, taimed) 
eutrofeerumine 
veekogude säästev majandamine 
Praktiline pool programmist viiakse läbi järve kaldal: 
vaatleme ja õpime kaldataimestikku tundma 
kahvame ja määrame veeputukaid, abiks on nii putukate pildid kui luubid 
teod ja karbid 
mõõdame veetemperatuuri ja pH-d

Seos õppekavaga: 

Loodusõpetus I kooliaste: 
 2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 
 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad 
 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu 
 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti II kooliaste: 
 2.1.5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 
 2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal 
 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Bioloogia III kooliaste: 
 2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid 
 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse  

Foto: Ruudu Rahumaru