EST

Loodusetundmine läbi viikingi silmade

Värskeid õuesõppe programmid Turmal leiab Jõe- ja Järvehuntide kodulehelt

Programmi eesmärgid:
 
Õppida loodust tundma läbi muinasaja inimese maailmapildi 
Saada juurde bioloogia- ja ajalooteadmisi 

Sihtgrupp: lasteaed, 1. - 9. klass 
Grupi suurus: kuni 30 last 
Ajaline kestus: 1,5-2 tundi 
Programmi läbiviija: 2 juhendajat 
Hind: 150-200€ (vastavalt kestusele) 
Kontakt: joehundid@gmail.com, Karoliina Juurik 53401033, FB: Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia

Sisu kirjeldus:
Teoreetiline pool programmist viiakse läbi viikingilaevaga Turm järvel sõites:  
Sissejuhatus muinasaega, kes olid ja mida tegid viikingid, Eesti seos viikingitega
Miks olid veekogud viikingitele olulised (asulate teke, toit)? 
Kuidas viikingid orienteerusid (maamärkide, päikese jne järgi) 
Ilma tundmine ja ennustamine (pilved, sademed jne) 
Ilmakaarte ja tuule suuna määramine 
Küttimine ja korilus
Eutrofeerumine  
Veekogude säästev majandamine 
Praktiline pool programmist viiakse läbi järve kaldal:  
Söödavad vs mürgised taimed
Mida saab loodusest süüa korjata, võimaluse korral maitseme mõnda taime 
Kalade tundmine lamineeritud kalapiltide järgi
Tutvume viikingiaegsete kalapüügivahenditega 
 
Seos õppekavaga: 

Loodusõpetus  I kooliaste: 
2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 
2.1.4.3. Organismid ja elupaigad 
2.1.4.6. Ilm 
2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti II kooliaste: 
2.1.5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 
2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal 
2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond 

Bioloogia III kooliaste: 
2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse
 
Ajalugu II kooliaste: 
Ajaloo algõpetus 
Muinasaeg