EST

Õuesõpe veel ja vee ääres

Ootame veele ja vee äärde igas vanuses lastegruppe (täpsemad kirjeldused vt kõrvalt menüüst): 
- lasteaialastele ja noorematele koolilastele on huvitav tunnine Looduslodjaretk, lodjamudeli meisterdamine või hoopis terve pikk õuesõppepäev, kus lisaks eelmainitule traalitakse vee-elustikku ja mängitakse seikluslikku orienteerumismängu;
- vanemate koolilaste lodjaretk võib juba olla veidi pikem, meisterdamisest oskavad nemadki lugu pidada. Igaüks saab meisterdada oma maitse ja insenertehnilise taibu järgi. Ka hilisõhtused tähevaatlusretked sobivad suurematele lastele. 
- gümnasistidele, isegi tudengitele sobib kenasti paaritunnine retk läbi Tartu linna. Eriti meeldib vanematele hilisõhtune tähevaatlusretk, mis on mõnus segu astronoomiast ja vanakreeka mütoloogiast. Põhikooli vanemate õpilaste ja gümnasistidega oleme teinud ka päeva-paariseid lodjareise Peipsile ja Piirisaarele.

Enamus õuesõppest toimub aprilli algusest juuni alguseni ning septembri algusest novembri keskpaigani. 
Looduslodja retkedel toimub loodusvaatlus ja arutelu laevalael vahetult veekogu peal viibides. Enne retke algust selgitatakse lastele turvalisuse ja laeval käitumise reegleid.  Lodjaretkel käsitleb juhendaja retke teemasid jooksvalt reisi kulule ja aastaajale ning aitab õpilastel seostada käsitletavat nende enda eluga. Osalejad tutvuvad lähemalt ka laevaga ja teostavad laevasõiduga seotud loodusvaatlust. Teemakäsitlus toimub vastavalt õpilaste vanusele.  
Eripärane keskkond – viibimine jõel tasaselt liikuva laeva kõrgel lael, kust näeb kaugele - loob eripärase ja aktiivse meeleolu. Nii on lisaks teadvusele kaasatud ka õpilaste emotsioonid ning uute teadmiste seostamine enda minapildi ja varasemate teadmistega aktiivsem ja püsivam.  Lodjaselts soovib pakkuda lastele positiivset elamust vahetus looduses, et soodustada huvi ja armastust looduse ja selles valitsevate põnevate seoste vastu. Kui inimeses on lapsena tekitatud positiivset huvi looduse vastu, siis tahab ja oskab ta sellest hoolida ka oma hilisema täiskasvanuelu kõikidel otsustustasanditel.  
Looduslodja retked on toimunud alates 2008. aastast ja igal aastal on Jõmmu pardal seilanud tuhanded lapsed.  
 
Teine oluline hariduslik suund on seotud laevaehituse ja traditsioonilse käsitööga - Rändava Lodjakoja töötubades saab tundma õppida puidu kasutuvõimalusi ning lihtsamad töövõtted ka ise omandada, ehitades selle käigus valmis ühe toreda lodjamudeli.

Koolidel on võimalik tööajal tavahinnast poole soodsamalt (25eur/h) rentida ujuvat loodusklassi - Tartu Keslinnas Emajõel ujuvat Sisevete Saatkonda, kus kool saab läbi viia ka oma "koolist väljas" õpet.
Huvi korral võtta ühendust: info@lodi.ee või tel  551 8386
Viikingilaevaga

Alates aastast 2017 viiakse ka viikingilaevaga Turm läbi veekeskkonna ning eestlaste kauge ajalooga seotud õppeprogramme (täpsemad kirjeldused vt kõrvalt menüüst). 
Jõe ja järvehuntide akadeemia öooduskooli põhitegevuseks on Eesti sisevete loodusväärtuste ja laevanduspärandiga seotud loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase mitteformaalhariduse pakkumine ja arendamine. Viime läbi erinevad programme, õuesõppepäevi ja laagreid nii lastele kui täiskasvanutele, huviringe, õppetubasid, teistsugusi koolitunde, filmiõhtuid, arutelusid, seminare ja palju muud. Meie kasutada on mitmekesised võimalused Lodjakoja juures, lodjal Jõmmu, viikingilaeval Turm, laeval Vanemuine (õppeklassina), ujuvas jõekultuurikeskuses Sisevete Saatkond ning kõikjal jõgedel ja järvedel, kuhu me ligi pääseme.

Värskeid õuesõppe programmid Turmal leiab Jõe- ja Järvehuntide kodulehelt 

Programmile on oodatud nii lasteaia kui I-III kooliastme grupid.

Programmid toimuvad mais-juunis ja septembris erinevatel Eestimaa järvedel ja Emajõe Suursoos.
Huvi korral võtta ühendust:  joehundid@gmail.com, tel 53401033